ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Сайтът https://automaieute.com/ е на Сдружение СКБИ Кьокутен, лицензирано от Министерството на физическото възпитание и спорта на Република България като член на БДДФ под номер 1-089-016 / 09.03.2011 г. и на БФШКД под номер 1-106-027 / 01.04.2014 г., с ЕИК: 175914943 и Председател на Управителния съвет:Кирил Хинков. С адрес за кореспонденция: София 1359, ж.к. Люлин, бл. 416, ул.410, вх. Б, ап. 19, ет. 1, и телефон за връзка: +359 882 744 783.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез нашия интернет сайт https://automaieute.com/.

Защитата на личните данни е от голямо значение за Клуб Кьокутени искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за идентифициране на потребителя. Това включва информация като име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, номер на картата за самоличност, IP адрес, идентификационен номер на „бисквитка“.

Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът защитава Вас и данните Ви.

Този уебсайт не е предназначен и насочен към деца и лица до 18 годишна възраст. Нямаме политика да събираме или да пазим информация за лица под 18 годишна възраст.

ЗАКОНОВАТА РАМКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ

Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос за нас, който взимаме под внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и винаги действаме в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016.

Правното основание за обработване на личните данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, субектът на данните дава изричното си съгласие за обработване на данните му за описаните в Общите условия цели.

Възможно е в течение на времето да има и други промени, които ще трябва да направим в тази политика за защита на личните данни, като в такива случаи ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим промяна в нашата политика. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашите лични данни.

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

 1. automaieute.com събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
  • регистрация на участник в събитие, организирано от automaieute.com;
  • счетоводни цели;
  • статистически цели;
  • защита на информационната сигурност;
  • изпращане на информационни съобщения за нови събития и съобщения, свързани с организацията на текущите събития;
 2. automaieute.com спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • ограничение на целите на обработване;
  • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • точност и актуалност на данните;
  • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

 

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА automaieute.com

 1. automaieute.com извършва следните операции с личните данни за следните цели:
 • Регистрация на участник за събитие, в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е информиране на участниците за детайли относно събитието, за което са регистрирани
 • Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 1. automaieute.com обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща)

Цел, за която се събират данните:

 • Регистрация на участник;
 • Осъществяване на връзка с участника и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

Основание за обработка на личните Ви данни: С регистрация за събитие в уебсайта, между automaieute.com  и Вас се създава отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

 1. automaieute.com не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 1. automaieute.com не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

 

ТРЕТИ СТРАНИ

Във всички случаи, компаниите на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни.

Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или  правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство.

В сайта се използват бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочeните в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайта.

Повече информация за нашата политикапо отношение на бисквитките може да намерите в нашата Политика на бисквитки.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

В automaieute.com сме въвели нужните мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те са обект на задължение за поверителност.

Предвид естеството на Интернет, обръщаме внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни през Интернет (например чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Общият регламент за защита на лични данни гарантира определен набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

 • Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме;
 • Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес: admin@automaieute.com;
 • Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.
 • Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна
 • Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес admin@automaieute.com, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.
 • Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни

Имате право да:

 • възразите срещу използването на Вашите лични данни;
 • или поискате да изтрием личните Ви данни;
 • или да поискатe ограничаване на обработката;
 • или да поискате да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като “правото да бъдеш забравен”).
 • Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.
 • Оттегляне на съгласието
  • Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на admin@automaieute.com, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени услуги.

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани с настоящите Правила за поверителност, моля, свържете се с:

Сдружение СКБИ Кьокутен
София 1359, ж.к. Люлин, бл. 416, ул.410, вх. Б, ет. 1, ап. 19
ЕИК: 175914943

Кирил Хинков
tel:+359882744783

Отговорник за личните данни в automaieute.com е Кирил Хинков,

email: admin@automaieute.com

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Моля, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, уведомете ни като ни изпратите имейл admin@automaieute.com.

Имате право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни, с уебадрес: https://www.cpdp.bg/.

С разглеждането и използването на функциите на нашия уебсайт, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информиран/а за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

25.06.2019 г.