За здравето

На японски думата “здраве” (кенко) се изписва с два йероглифа – “кен”, който означава силен, здрав, як и “ко” – спокоен, умиротворен, мирен, тих. Отношението към здравето в японската култура може донякъде да се обобщи със следните сентенции от хора практикуващи в различни области на физическата култура:
* * *
Човек е здрав тогава, когато силата му е пълна и тялото му се поддържа в добро състояние само чрез тази сила.
Здравето се измерва с удовлетворението, което получаваме от живота.
Здраве не означава да оздравееш или да се предпазваш от болести. Здравето по-скоро означава да живееш честно без празни цели.
Не прави просто упражнения. Полирай, изчисти душата си. Накарай я да свети отново.
Ако искаш да се чувстваш добре, чувствай се добре!
Куниаки Имото
* * *
Вие имате здрави тела. Не избягвайте да ги упражнявате и тренирате. Насилете се!
Яжте толкова, колкото ви се яде, но само докато храната има хубав вкус. Когато удоволствието от нея намалее, спрете да ядете, дори и още да изпитвате лек глад. Това е знак, че сте яли достатъчно, за да удовлетворите телесните си нужди. И за бога, забавлявайте се. Не само по случайност, направете забавлението неразделна част от живота си!

Кайоко Мацура
* * *
Истински здравото тяло се намира в състояние на абсолютна нула, пустота. По време на действие човек не чувствува нито тялото, нито душата си, а просто действа веднага, оперативно довежда работата до край и изпитва радост от това. Такова е състоянието на пустота. То е присъщо за големите майстори на бойните изкуства.
В него е заключена голяма сила, защото движенията се извършват при пълна свобода на душата и тялото, и колкото повече действа човек, толкова повече радост получава. Всичките пет сетива са активни, отшлифовани, и това дава възможност да се вижда през нещата, да се разпознава по миризмата, да се осъзнава чутото. Затова човек умее да получава удоволствие, да изпитва възторг, да се впечатлява.
Но, за да се осъществи това, обаче, е необходимо ежедневно да извършваме позитивни действия, за да може всеки ден да стане стъпало за самоизрастване, и едновременно, с изпълнението на действия за самоотпускане, да се тренираме в улавянето на своята същност.

Ирие Шиничи
* * *
Освен това, да си здрав означава:
– Да можеш да се радваш и да живееш пълноценен живот, изпълнен със забавни, интересни и блестящи преживявания.
– Липса на страх и притеснения за пари.
– Да имаш инстинктивна способност за оцеляване – да избягваш инциденти, както и различни болки и заболявания.
– Да можеш да обичаш, разбираш и приемаш безкрайния ред на вселената по всяко време и на всяко ниво.
– Да притежаваш вродена безкористност и добри маниери, никога да не се стремиш да бъдеш първи, за да не трябва да станеш последен, и даже да приветстваш това, че си последен, за да може да станеш първи.
Джордж Осава

Тази есен предстоят четири семинара с Оливие Несмон, посветени на:

– връзката между ума и тялото: 27-29 Септември – „Подвижно тяло – гъвкав ум“

– разбиране на мисловните модели и запознаване с личните ни ценности: 4-6 Октомври 2019 – „Мисловните модели, тялото и неосъзнатото“

– осъзнаване на смисъла на живота ни, чрез рефлексивни процеси приложени върху важни моменти от живота ни: 11-13 Октомври 2019 – „Рефлексивно пътуване навътре в себе си“

– изучаване на взаимовръзката и взаимоотношенията ни със света в контекста на професионалния ни живот: 18-20 Октомври 2019 – „Трите устоя на осъзнато работещия професионалист“