Нинген – човешко същество

Японската дума „нинген” означава човешко същество.
Първата идеограма означава личност. Тя се състои от цифрата едно, намерила опора в още една цифра едно. Едно и едно правят две. Двете заедно се издигат нагоре. Поддръжка и сътрудничество.

Втората идеограма означава пространство, отвор, през който минава светлина. Състои се от знаците за врата и слънце.

В дълбините на японската мисъл човешко същество е този, който заедно с подобните си, държи отворен пътя на светлината. В традиционна Япония да бъдеш „човешко същество” не е нещо, което се придобива по рождение. Ние ставаме такива.

“Ningen ni natta!” – Той/тя стана човек! (Той узря!)

Обикновено се използва за хора, които са дали доказателство за дълбока промяна, позволяваща да се проявява положителната страна на личността им.

(Oт книгата на Оливие Несмон „Човешкото същество в неговото тяло”.

На 4-ти октомври предстои тридневен семинар на тема “Мисловните модели, тялото и неосъзнатото” с автора Оливие Несмон:

Семинарът е подходящ за всички, които имат желание да задълбочат разбирането за живота си и да увеличат удоволствието и удовлетворението си от него.