Мисловните модели, тялото и неосъзнатото – 4-6 октомври